Doučování

Organizace Čikatar Het zajišťuje individuální doučování dětí se specifickými potřebami učení. Služba je realizována prostřednictvím koordinátorky a dobrovolníků doučování. Nezbytnou součástí je také aktivní přístup a vstřícná spolupráce rodičů.

Doučování je určeno žákům základních škol, probíhá jedenkrát týdně přímo v domácnosti dítěte. Ideální je, aby u doučování byl přítomen a zapojen i rodič dítěte, aby se i on sám mohl učit, jak s ním pracovat a jakým způsobem ho podpořit.  

Součástí naší činnosti je také spolupráce se školou a učiteli, vždy se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Snažíme se rodiče motivovat k účasti na rodičovských schůzkách a v komunikaci se školou a učiteli. 

Cílem doučování není pouze vysvětlení nepochopené látky, ale zlepšení celkového přístupu ke vzdělávání a ke škole. Důležité je naučit dítě jak se učit, kde hledat informace, pomoci mu k pravidelné a systematické mimoškolní přípravě, což může vést ke snížení absence ve škole a předcházet předčasnému ukončení školní docházky. Je mnoho případů, kdy se dítě do školy bojí jít, protože není připraveno na test nebo nevypracovalo domácí úkol, jehož zadání nerozumí.