Jeden rok v číslech

Projekt Leporelo sestává ze 3 klíčových aktivit.

První aktivitou je Individuální doučování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, jež jsou žáky základních škol v Praze. V průběhu roku bylo do aktivity zapojeno 51 dětí a 29 dobrovolníků doučování. Většině dětí se daří zlepšovat si, nebo alespoň udržet, školní prospěch a postupně zvyšovat své komunikační, sociální a čtenářské dovednosti. Nyní v květnu jsme vyjeli na první společný výlet s doučovanými dětmi z prvního stupně. Do konce roku nás čekají další dvě motivačně - vzdělávací akce. Dobrovolníkům bylo v průběhu spolupráce nabídnuto 8 různých školení a seminářů, několik termínů vstupního školení a 2 supervize.

Do druhé aktivity, Profesního poradenství, bylo zapojeno 15 stipendistů a dalších 17 mladých lidí bylo podpořeno formou mentoringu, poradenství nebo doučování. V rámci této aktivity spolupracujeme se 7 dobrovolníky, kteří pomáhají studentům se školní přípravou a se zlepšením jejich studijních výsledků. Součástí Profesního poradenství jsou také workshopy - C´est la vie, Finanční gramotnost a Dluhová problematika I. a Dluhová problematika II. – které jsou zaměřené na posilování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých oblastech, např. zaměstnání, kariéra, předlužení, bydlení, atd.

Workshopy jsou žáky/studenty a pedagogy přijímány velmi pozitivně, protože jsou zaměřeny na vzájemný dialog a obohaceny o konkrétní kazuistiky z praxe profesních poradců. Do konce března letošního roku se uskutečnilo 24 workshopů na 10 školách a aktivně se do nich zapojilo 372 žáků a studentů, z toho 186 žáků a studentů se specifickými vzdělávacími

Třetí klíčovou aktivitou projektu je Vzdělávání pedagogů. Jedná se o semináře zaměřené na metodiku práce se vzdělávacím portálem Šikmá plocha. Zatím proběhlo 8 seminářů s celkovou účastí 29 pedagogů.

Do konce realizace projektu nám zbývá poslední měsíc a věříme, že se počty zapojených klientů a pedagogů ještě o něco navýší.