Půl roku profesním poradcem

Dnes je to přesně šest měsíců ode dne, kdy jsem nastoupil na pozici profesního poradce v organizaci Čikatar Het a rád bych se podělil o své dosavadní zkušenosti. 


Podmínky stipendia jsou nastaveny motivačně, což je dobře, protože stipendium by měla být odměna a nikoliv jen finanční podpora. Současně to také znamená, že zájemců je mnoho, ale těch, kteří podmínky splňují, málo. To mě vede k tomu, že je každý úspěšně zařazený stipendista důvodem k radosti. 

Někdy si však odnáším pocit, že část studentů, která by mohla být oprávněným adresátem stipendia, je natolik rezignovaná, že ji ani 1000 Kč měsíčně nedonutí k lepšímu přístupu k vlastnímu studiu. Další možné adepty programu stipendií zaujme, ale bohužel nemají dost vůle, aby se jejich vztah ke vzdělání zlepšil trvale a vydržel déle než několik týdnů. Před půl rokem jsem věděl, že i taková zklamání budu zažívat, nezaskočilo mě to.

Nepříjemným překvapením pro mě ale byl přístup většiny škol a učitelů, které jsem oslovil. I přes vynaloženou snahu a aktivní vysvětlování jsem většinou narazil na nezájem a někdy i přímo odmítnutí. Víte co je k takovému jednání vede? Neoprávněná obava z „práce navíc“. O to pozitivnější zážitek je setkání s aktivními a skvělými učiteli a výchovnými poradci, kteří se nebojí dělat pro své studenty spoustu užitečných věcí i nad rámec svých povinností.

I přes výše zmíněné překážky jsem přesvědčen, že je program retrostipendií dobrým a účinným prostředkem ke zvýšení motivace ke studiu a jeho úspěšnému zakončení, což je velmi důležité a potřebné pro plnohodnotné uplatnění nejen na trhu práce, ale v celém dalším životě.

Na závěr si dovolím být konkrétní. Jedna stipendistka byla se svým otcem v tak složité finanční situaci, že neměla peníze na dopravu do školy a dost často ani na svačiny. Z těchto důvodů chtěla studium ukončit. Tisíc korun stipendia jí pomohlo překlenout nejkrizovější období a ona dále pokračuje ve studiu, které, pevně věříme, úspěšně dokončí. Pokud se to povede, bude to skvělý důkaz smysluplnosti tohoto programu. 

Jan Jelínek, profesní poradce,