Rozhovor o seminářích pro pedagogy

Proto si myslíme, že je důležité pracovat již z dětmi na základních a středních školách a dát jim rámec pro orientaci v oblastech jako jsou finance, bydlení, práce a vzdělání. Proto vznikl vzdělávací portál Šikmá plocha, který doplňuje již zaběhlé služby Čikatar het (v překladu to znamená z bahna ven) jako je doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, poradenství týkající se volby povolání a podpora dětí, které studují na střední škole formou retrostipendií."

Naše kolegyně Kristína Česálková poskytla rozhovor o vzdělávacích seminářích pro pedagogy portálu EDUin. Co je to Šikmá plocha, jak s ní pracovat a spoustu zajímavých informací se dozvíte v článku.

Celý článek publikovaný na EDUin si můžete přečíst zde

Mezi tématy lekcí vidíme třeba práce “načerno“, vyhazov z práce, půjčky nebo vyber si nájemníka, vycházejí ty výukové lekce z reálných situací nebo z vašich zkušeností z praxe?

Myslím si, že naše zkušenosti z praxe odpovídají reálným situacím, které mohou potkat každého z nás. Cílem portálu jako celku je zorientovat jeho uživatele v nabízených tématech počínaje platnou legislativou v dané oblasti až po ukázku konkrétních situací a poskytnutí „návodu“, jak se v nich zachovat. Žáci si mohou poslechnout příběh člověka, který se dostal do dluhové pasti a společně s pedagogem identifikovat příčiny jeho situace.  Dostanou se do role nájemce, který hledá vhodného nájemníka do podnájmu a musí přemýšlet o kritériích pro jeho výběr. Vyzkouší si vyplnit formulář na úřadě. S podobnými situacemi se potýká každý z nás.

Protože jsme si vědomi toho, že těchto situací přibývá, pracujeme na tvorbě několika nových lekcí, které rozšíří portfolio, ze kterého je na portálu možné vybírat. Samozřejmě dáme rádi prostor návrhům od pedagogů, kteří chtějí se Šikmou plochou pracovat nebo s ní již pracují.

Můžete uvést, jak taková konkrétní lekce vypadá? Co je jejím obsahem a jaké doporučení máte pro pedagogy?

Šikmá plocha nabízí tři typy lekcí. První z nich je video, které navozuje určitou situaci, například lekcePráce na černo, kde sledujeme příběh člověka, který se z pozice legálního zaměstnance dostane do situace pracovníka na černo, který nemá žádná práva garantovaná zákoníkem práce, a je opatřeno komentáři, které upozorňují na důležité momenty z jednotlivých scén.

Druhý typ nazvaný interakce aktivně zapojuje žáky do řešení konkrétního problému. Například v lekciIdeální zaměstnanec mají žáci za úkol rozlišit důležité dovednosti a znalosti pro určité zaměstnání. V lekci je možno nalézt nabídku řešení v podobě komentářů či zdůvodnění, proč je zvolená varianta správná či špatná.

Posledním typem je kvíz, ve kterém si žáci mohou otestovat svoje znalosti v dané oblasti a po zodpovězení každé otázky se dozvědí, zda odpověděli správně nebo špatně a proč. Příkladem kvízu může být lekce s názvem Co to je za zkratku, která zjišťuje znalosti žáků v oblasti terminologie používané v inzerátech a při hledání práce obecně.

Při tvorbě hodin doporučujeme tyto tři typy lekcí kombinovat, ať už v jakémkoliv pořadí. Tato kombinace podporuje proces učení a dynamiku hodiny.

Jak mohou učitelé interaktivní výukové lekce využívat?

Učitelé mohou pracovat buď s jednotlivými lekcemi, nebo z nich mohou vytvářet hodiny. Funguje to tak, že po jednoduché registraci dostane učitel svůj uživatelský účet, v rámci kterého si může vytvářet svoje portfolio hodin. Hodiny může tvořit v rámci jednotlivých oblastí – vzdělání, práce, bydlení, finance nebo napříč nimi. Portál dává učiteli možnost vytvořit hodinu na míru tématu, které s žáky aktuálně probírá a rovněž umožňuje zohlednit potřeby žáků. Lekce mají různé formy (video, kvíz, interakce), což dává vytvořeným hodinám dynamiku. K dotvoření hodiny nejrůznějšími doprovodnými aktivitami mohou učitelé využit knihovnu na portálu, kde naleznou obsáhlou nabídku doprovodných materiálů k tématům i k jednotlivým lekcím.