Učíme se přes prázdniny, budeme dělat reparát

Je nás sedm a máme něco společného – v červenci a srpnu si užíváme sluníčka o něco méně, než naši spolužáci. Musíme se učit, připravovat na opravné zkoušky. Většina z nás chodí na druhý stupeň základní školy a má problém s matematikou nebo jazyky. A protože nám naši rodiče z různých důvodů nedokáží pomoci s učením, chodí k nám jednou týdně dobrovolníci, kteří nám látku vysvětlí. 

Někdy spolu trošku bojujeme. Přeci jen bychom raději byli venku s kamarády, než se učili rozbor věty nebo výpočet obsahu trojúhelníku. Ale protože jsou dobrovolníci na doučování kreativní, není to jako ve škole, hrajeme hry a někdy si ani nevšimneme, že jsme se naučili spoustu nových slovíček nebo násobilku.
Ze sedmi žáků bylo u opravné zkoušky na konci srpna úspěšných pět. Jedna žákyně se po zvážení okolností a naší společné dohodě z reparátu omluvila a dobrovolně opakuje 8. třídu. 

Tím to pro nás ale nekončí, naopak – začíná nový školní rok!

Jana Pekárková, koordinátorka dobrovolníků doučování, 1.9.2014