Workshopy na školách

Na školní rok 2014/2015 se nám povedlo nasmlouvat 1-2 workshopy týdně na 11 školách, přičemž většina škol měla zájem o všechny naše workshopy, případě alespoň o kombinaci dvou.  

Nabízíme dva dvouhodinové workshopy vedené dvěma lektory. První z nich, týkající se finanční gramotnosti, zaměřujeme především na obecné povědomí o financích – proč peníze vznikly, kde se berou dnes a jaký je jejich význam pro společnost, pozornost zaměřujeme na konfrontaci žáků s jejich prioritami, s hodnotou peněz a rodinným rozpočtem. Důraz klademe na možnost vyjádření žáků v moderované diskuzi, způsob argumentace, prezentaci názorů a teamovou práci. Kromě vlastních materiálů pracujeme rovněž s portálem Šikmá plocha, obtížnost workshopu je možné přizpůsobit potřebám žáků.

Druhý workshop z naší nabídky si klade za cíl žáky uvést do problematiky dluhů a předlužení. Zorientovat žáky v nelítostném byznysu s dluhy, jehož obětí se snadno může stát kdokoliv, považujeme ve své práci za prioritu. Proto tento workshop nabízíme v časové dotaci 2x 2 hodiny. V první dvouhodinovce žáky uvedeme do problematiky v moderované diskuzi a dále během plnění skupinových úkolů plynule vysvětlujeme pojmy a mechanismy půjček, snažíme se žáky dovést ke správnému zhodnocení situace, zda je vhodné si peníze půjčit, nebo je to naopak nerozumné a jak si peníze mohou půjčit bezpečně. Rovněž se bavíme o racionálním chování v případě předlužení a předkládáme jim běžné případy, kde hrozí velké nebezpečí vzniku a enormního nárůstu dluhu. V druhé dvouhodinovce se již zabýváme konkrétními kazuistikami případů, se kterými se setkali dluhoví poradci a jejich správným řešením.

Poslední z workshopů, které nabízíme, je čtyřhodinová hra s názvem „Cest la vie“, která žáky staví do situace, kdy vyjdou ze školy a musí se začít starat sami o sebe. Cílem tento hry je nácvik základních úkonů, které je čekají v každodenním životě – jednání na úřadě, zvyšování kvalifikace, shánění práce a bydlení. Tento workshop jsme přejali z metodiky společnosti Člověk v tísni a mírně jsme jej aktualizovali, v dnešní podobě je opakovaně velmi dobře hodnocen jak ze strany učitelů, tak i žáků, kteří se jej účastní.

Pro ilustraci přikládáme zpětnou vazbu, kterou jsme získali od pedagogů a žáků ZŠ Vratislavova:

Anežka

„Program se mi líbil, bylo to zajímavé, některé věci byly dost ze života. Ukázal nám např., že si v dnešní době máme všechny smlouvy přečíst, než je podepíšeme, abych nebyla napálena jako mnoho z nás ve hře“

Erik

„Projekt nám ukázal dobré i zlé stránky dnešního světa. A že se vše točí kolem peněz a vzdělání.  Bez toho jste v háji.“

Josef

„Jsem rád, že tento projekt byl, jelikož nám ukázal, co všechno se může stát, když si třeba budem hledat byt a jak nás můžou napálit, když si nedáme pozor. Takových akcí by mělo být víc, abychom si dávali větší pozor v budoucím životě.“